Enterprise Resource Planning System

Linked various aspects of business into one central process to increase productivity

Contact us

Automate your core business processes and help you ensure regulatory compliance, reduce risk, fast-track reporting – and so much more.

Download Brochure

Download Presentation

Superior ERP Experience

It is designed for helping a company to execute all its business processes. It offers a unified experience to all employees and a superior erp experience for the company.

Stock Management

Etkin stok yönetimi ve denetimiyle, stok maliyetlerinin ve elde bulundurma maliyetlerinin düşmesine katkıda bulunur.

P&L Analysis

Gerçek zamanlı kar-zarar ve maliyet analizlerinin yapılabilmesini sağlar.

Business Decision Making

Üretim odaklı kararlar, satış odaklı kararlara daha kısa bir sürede, daha etkin bir şekilde bağlanarak üretimden satışlara kârlılık gerçek zamanlı izlenebilir. Böylece, karar verme hızlanır ve kolaylaşır.

Efficiency and Productivity

Birleştirilmiş ve bütünleşik bilgi sağlanarak, kaynakların daha etkin kullanılması gerçekleştirilebilir. Böylece daha az kaynak kullanımı ile daha çok katma değer elde edilebilir.

Consistency on Reports

Daha doğru ve tutarlı raporların otomatik olarak hazırlanmasını sağlar.

Real-Time Information

Bilgi gerçek zamanda hazır halde bulunur ve son kullanıcılar ihtiyaç duydukları bilgiye kolaylıkla erişebilir.

Reduction of Operating Costs

İşletme genelinde, termin sürelerini ve maliyetleri azaltma amacına yöneliktir.

Case Study

A STUDY ON WASTE COLLECTION AND RECYCLING COMPANIES

Müşteri Sorunu

  • Planlanan Bütçe ile Gerçekleşen Bütçe karşılaştırması bir aydan uzun bir sürede gerçekleşiyordu.
  • ERP den alınan raporlar Microsoft Excel programına manuel olarak atılıyor daha sonra yine Microsoft Excel programında manuel veri girişleri yapılıyordu, üretim bilgileri konsolide edilmeye çalışılıyordu. Tüm bunlara ek olarak Microsoft Excel programında yapılan formül hata- ları raporların yanlış çıkmasına neden oluyor, maliyetler doğru şekilde hesaplanamıyordu.

Yapılan İşlem

  • Bütün verilerin ERP programına girilmesi sağlandı. Bir tuşa basarak planlanan ve gerçekleşen bütçe değerleri istenilen formatta düzgün bir rapor haline getirildi.
  • ERP programında maliyet modülü aktif hale getirilip maliyetler hesaplandı. Proje bazında rapor alınması sağlandı. Şu anda karlılık analizlerini doğru şekilde yapılabilmekte ve en önemlisi bu raporları artık anlık olarak alabilmekteler.